Ohjattu ryhmäliikunta

Kuuluuko teidän työyhteisönne keskusteluissa liikuntapuhetta?

Hyvinvointia yrityksille

Kuuluuko teidän työyhteisönne keskusteluissa liikuntapuhetta?

Jos ei, olisikohan aika tehdä tilanteeseen muutos?

Kannustaminen liikkumaan on hyvinvointiteko, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin, kun liikkuvien työntekijöiden vireystaso ja suorituskyky kasvavat sekä sairauspoissaolot vähenevät. Monessa työpaikassa kannustetaan jo työpäivän aikaiseenkin liikuntaan, koska sen on huomattu parantavan työntekijöiden jaksamista työssä.

Yhdessä liikkuminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja antaa mahdollisuuden riisua hetkeksi työroolit pois ja heittäytyä hyvänolon lähteelle liikutettavaksi.

Vuonna 2021 tehdyn Henkilöstöliikunnan barometrin mukaan lähes puolet palkansaajavastaajista oli sitä mieltä, että työnantajan liikuntaan kohdistuvan taloudellisen tuen lisääminen on paras keino saada työntekijät liikkumaan enemmän. Viidesosan mielestä työntekijöiden liikunnan lisääntymiseen vaikuttaisi myös yhteiset liikunnalliset käytänteet ja niinikään viidesosan mielestä työporukan omat liikuntaryhmät tai -kerhot motivoisivat liikkumaan. (Henkilöstöliikuntabarometri 2021 https://liikkuvatyoelama.fi/wp-content/uploads/sites/4/2022/05/Henkilostoliikunnan_barometri_2021.pdf)

Hikeä, hauskuutta ja hyvää oloa

Ryhmäliikunta yrityksen työntekijöille voi olla mitä tahansa liikuntaa, joista esimerkkeinä toiminnallinen harjoittelu, lyhytkestoinen HIIT-treeni tai lihaskuntoharjoittelu. Ohjaan myös liikkuvuus- ja kehonhuoltotunteja sekä venyttelyä – unohtamatta tietenkään rentoutusta ja läsnäoloharjoituksia sisältäviä tunteja.

Tunnit suunnitellaan yrityksenne henkilöstön tarpeiden ja toiveiden mukaan ja tunneilla huomioidaan myös yksilölliset erityistarpeet, kuten vammat ja kuntotaso.

Ryhmätunnit voidaan järjestää joko yrityksen omissa tiloissa, ulkona sään salliessa tai yhteistyössä jonkin kuntosalin kanssa. Pääyhteistyösalinani toimii Liikuntakeskus Like.

Mahdollisuus tilata yksittäistunti tai varata yritykselle vakioaika säännölliseen liikuntaan.

Ryhmäohjauksen hinta

150 € / h (+ alv. 10 %) / 10-20 hlö + 10 € / lisähenkilö

Hintaan eivät sisälly mahdolliset tilavuokrat tai kuntosalimaksut.

Ryhmäliikunta on liikuntamahdollisuuden tarjoamista ja liikuntaan innostamista, ei opetuksellista tai valmennuksellista palvelua, joten sen alv. on 10 %.