Hyvinvointivalmentaja

Hyvinvointivalmentaja auttaa voimaan kokonaisvaltaisesti paremmin

Kun minulta kysytään, mitä teen työkseni, vastaan olevani hyvinvointivalmentaja. Kysyjän otsa menee usein hieman kurttuun hänen miettiessään, mitä siis oikeasti teen. Yleensä joudunkin hieman tarkentamaan työnkuvaani epäselvyyksien välttämiseksi.

”Siis oletko sä jokin hyvinvointihihhuli, joka uskoo yksisarvisiin ja paasaa universumista?”

Usko tai älä, tällaiseenkin kysymykseen olen törmännyt. Kyseessä oli onneksi ihminen, joka ei tuntenut minua ja taustojani lainkaan, sillä jos olisi, kysymys olisi ollut todella outo. Koska hyvinvointivalmennusten kenttä on melko laaja, ymmärrän, että tällainen mielikuva hyvinvointivalmentajasta saattaa syntyä. Koenkin tärkeäksi avata tätä ammattiroolia hieman tarkemmin.

Tämän blogitekstin luettuasi ymmärrät, että hyvinvointivalmentaja ei ole yksiselitteinen ammattinimike ja siksi itselle sopivan valmentajan etsimiseen kannattaa nähdä hieman vaivaa. Kerron sinulle, mitä hyvinvointivalmentajan työkenttään kuuluu omassa työssäni ja mitä kaikkea hyvinvointivalmentajana toimiminen vaatii tiedollisesti ja taidollisesti.

Toivon, että tämä teksti madaltaa kynnystäsi aloittaa hyvinvointivalmennus, mikäli tarvitset ammattilaisen apua paremminvointisi edistämiseen. Toivon myös, että mikäli sinulla itselläsi on ollut ajatus lähteä työskentelemään hyvinvointivalmentajana, tästä tekstistä saat inspiraatiota ottaa askel oikeaan suuntaan tuon ammattitoiveen toteuttamiseksi.

Mitä sinulle tulee mieleen, kun joku kertoo olevansa hyvinvointivalmentaja?

Kysyin syksyllä 2022 hyvinvoinnin kartoituskyselyssä, mitä ihmisille tulee mieleen sanasta hyvinvointivalmennus. Vastauksissa korostui kokonaisvaltaisuus eli sekä mielen että kehon hyvinvoinnin huomioiminen. Vain muutamassa vastauksessa hyvinvointivalmennus yhdistettiin pelkästään liikuntaan ja/tai painonhallintaan.

Tunnistatko sinä itselläsi samanlaisia ajatuksia kuin kyselyn vastauksissa?

”Tuki ja kannustus omaan hyvinvointiin”
”Saada eväitä parempaan ja todennäköisesti aktiivisempaan elämään”
”Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyminen: ruokavalio, liikunta ja korvienvälin herättely”
”Valmennus, joka keskittyy auttamiseen.”
”Panostetaan omaan hyvinvointiin lempeillä ohjeilla”
”Kokonaisuuden huomiointi. Elämänilon ja rytmin löytäminen, ruuasta nauttimaan oppiminen ilman syyllisyyttä ja liikunnan järjesteleminen osaksi normaalia arkea, ilman stressiä.”
”Kartoitetaan, miten elämässä nyt on ja mitä asiakkaalle kuuluu, valmentajan ohjauksessa sitten tehdään suunnitelma.”

Ilokseni hyvinvointivalmennukseen liittyvissä mielikuvissa nousi monessa kohtaa esiin sanat auttaminen, tuki, oppiminen ja kokonaisuuden huomioiminen.

Kysyin myös, mihin asioihin hyvinvointivalmennus voisi tarjota apua. Seuraavat lainaukset kiteyttävät kaikki vastaukset, joista vain yksi keskittyi pelkkään painonpudotukseen:

”Stressin helpottamiseen, omien toimintatapojen kehittäminen itselle sopivampaan suuntaan, ravintoasioihin, sekä liikuntaan. Aika holistiseen kokonaisvaltaiseen itsensä löytämiseen”

”Koko elämän laajaan kirjoon, jaksaminen, kuntoilu, ruokavalio, kokonaisvaltainen henkinen ja fyysinen hyvinvointi.”

Hyvinvointivalmennus nähdään siis koko elämän ja ihmisen huomioivana kokonaisuutena, jossa yksilöllisyydellä on iso merkitys.

Halusin myös selvittää, minkälainen olisi ihmisten mielestä maailman paras hyvinvointivalmennus, jos he saisivat itse sellaisen luoda. Vastauksia lukiessani huokaisin ihastuksesta, sillä ne olisivat voineet olla suoraan omien hyvinvointivalmennusteni kuvailutekstien palasia. Tuntui hyvältä saada vahvistus sille, että tarjoamani hyvinvointivalmennuspalvelut olivat juuri sellaisia, mitä ihmiset valmennukselta toivovatkin.

Minun tarpeistani lähtevä, kuunteleva, pienet, saavutettavissa olevat tavoitteet, luova. Innostava. Toisaalta myös järkevä, jos omat ajatukset eivät olekkaan hyviä, saa myös haastaa niitä. Ei hetken huumaa, vaan pysyviä tuloksia antava.”

”Kokonaisvaltainen paketti, joka eläisi matkassa mukana. Henkilökohtainen tuki ja turva olisi lähellä.”

Millainen sitten olisi hyvä hyvinvointivalmentaja?

Arvostettavissa piirteissä ja ominaisuuksissa korostuivat luotettavuus, avoimuus, kannustaminen, empaattisuus ja ymmärtäminen. Toisaalta arvostettiin myös jämäkkyyttä ja tietynlaista vaativuutta, jotta prosessi etenee. Yksilöllinen huomioiminen, saavutettavuus sekä tuki koettiin tärkeiksi valmentajan ominaisuuksiksi myös.

”Innostavuus ja ymmärtävyys. Minulla on kokemuksia parista valmentajasta, jotka eivät ole ymmärtäneet sitä, kuinka haastavaa on yhteensovittaa vaativa työelämä, suurperheen pyörittäminen ja taloudelliset haasteet. Se, jos valmentaja sanoo, että syö hyvin, mene salille, nuku hyvin ja stressaa vähemmän, ilman ymmärrystä ja konkreettisia ohjeita, ei innosta.”

”Aktiivisuus. ”Positiivinen syyllistäminen” toimii itsellä parhaiten. Kun valmentaja kyselee perään ja tsemppaa tekemisessä eikä vain työnnä ohjelmaa kouraan ja unohda asiakasta. Yksilöllinen”

Vastauksista kuului ihmisten toive saada itselleen ulkopuolinen rinnalla kulkija, joka tuuppaa oikeaan suuntaan, nostaa kuopasta ja jarruttaa tarvittaessa. Mielestäni hyvinvointivalmentajan kuuluu olla juurikin kaikkea tätä. Ei vain ohjeiden antaja ja tulosten seuraaja, vaan aidosti ihmistä kuunteleva, ymmärtävä ja auttava kanssakulkija, matkaopas. Hyvinvointi kun on paljon, paljon muutakin kuin ”eat, train, sleep, repeat”.

Kasvuni hyvinvointivalmentajaksi

Kun aloin käyttää vakituisesti nimikettä hyvinvointivalmentaja, otin tietoisen riskin. Osan korvissa sana hyvinvointivalmentaja kuulosti edelleen samalta kuin yksisarvishoitaja. Samanaikaisesti kuitenkin tuota nimikettä on alettu käyttää yhä enemmän hyvinvointivalmennuskentällä ja se on tuonut myös itselleni varmuutta kutsua itseäni hyvinvointivalmentajaksi.

Kun aloitin valmentamisen vuoden 2017 lopulla, käytin alkuun nimikettä personal trainer, mutta pian huomasin, että tapani valmentaa ei mahtunut pelkästään tuon nimikkeen alle.

PT, vapaasti suomennettuna henkilökohtainen treenauttaja, viittaa yleensä aina liikuntaan ja sen ohessa osa valmentaa myös ravitsemuspuolta. Kun asiakkaikseni alkoi tulla yhä enemmän elämäntapamuuttujia ja kokonaisvaltaisen paremminvoinnin tavoittelijoita, jotka eivät halunneetkaan kuntosalille tai edes kotitreeniohjelmaa, ja joille ruokavalion laatiminenkaan ei välttämättä ollut tarpeellista, aloin pohtia, mikä olisi se nimike, joka kuvaisi rooliani valmentajana parhaiten.

Valmistuttuani ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi 2021 olisi ollut luontevaa siirtyä käyttämään nimikettä life coach, mutta se taas olisi rajannut pois itselleni tärkeän roolin liikuttajana.

Vanha ammattini opettajakaan ei oikein tähän uuteen kontekstiin sopinut.

Health and wellness coach olisi lähimpänä, mutta englanninkielisenä versiona hieman outo suomalaisen suuhun, vaikka tätä näkee jo jonkin verran koulutustarjonnassa käytettävän. Tämän määritelmä osuisi omaan valmennustyöhöni ja LinkediInissä olenkin merkinnyt ammattinimikkeeksi juuri tämän, koska muuta sopivampaa ei valmiiden vaihtoehtojen joukosta löytynyt:

”Health and wellness coaches are professionals from diverse backgrounds and education who work with individuals and groups in a client-centered process to facilitate and empower the client to achieve self-determined goals related to health and wellness. Successful coaching takes place when coaches apply clearly defined knowledge and skills so that clients mobilize internal strengths and external resources for sustainable change.” (The National Consortium for Credentialing of Health and Wellness Coaches NCCHWC, LINKKI)

Kaiken pohdinnan tuloksena päätin pysyä yksinkertaisuudessa ja selkeydessä:

Olen hyvinvointivalmentaja.

Hyvinvointivalmentaja

Hyvinvointi on muutakin kuin liikuntaa ja ruokaa.

Hyvinvointivalmentajan määritelmä

Hyvinvointivalmentajan määritelmä ei ole ihan yksiselitteinen, sillä esimerkiksi Jyväskylän Yliopiston akateeminen hyvinvointivalmentajan tutkinto on liikuntatieteiden alla ja viittaa vahvasti liikuntavalmentamiseen:

”Hyvinvointivalmennuksen opintosuunnan kandidaatin tutkinnon suorittanut on liikuntaharjoittelun akateeminen asiantuntija, jolla on laaja osaaminen liikunnan ja terveyden välisistä yhteyksistä. Hän kykenee soveltamaan uusinta tietoa terveyttä edistävien ja turvallisten liikuntaohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa erilaisille kohderyhmille.

Hyvinvointivalmentajan maisterin tutkinnon suorittanut on asiantuntija liikuntavasteiden analysoinnissa ja harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksen seurannassa tutkittaessa ja hoidettaessa esimerkiksi diabetesta, metabolista oireyhtymää, sydän- ja verisuonitauteja, keuhkosairauksia tai näiden riskitekijöitä.”

Kaikesta tästä epämääräisyydestä huolimatta itse ajattelen, että hyvinvointivalmentaja tuntee sekä kehon että mielen ja osaa valmentaa hyvinvointia nämä kummatkin huomioiden, kokonaisuudesta käsin. Hyvinvointivalmentaja auttaa kasvattamaan hyvinvointia, jota ei voi rajata vain fyysiseen kuntoon tai ruokavalioon.

Tämä on oma näkemykseni hyvinvointivalmentajan roolista ja sen puitteissa itse valmennan, kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäen. Sinulla ei siis tarvitse olla avuntarvetta liikunnan suhteen aloittaaksesi yhteistyön kanssani, mutta yhtälailla pelkkä liikunta voi olla syy, miksi ottaisit minuun yhteyttä. Hyvinvointi pitää sisällään kaiken, mikä vaikuttaa siihen, miten voit ja hyvinvointivalmentajana autan ihan kaikilla elämän ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osa-alueilla.

Hyvinvointivalmentaja liikuttaa sekä kehoa että mieltä

Hyvinvointivalmentaja ei ole pelkästään treenauttaja, eikä liioin terapeuttikaan, vaan ammattilainen näiden kahden välimaastosta.

Kun life coach liikuttaa mieltä ja PT kehoa, hyvinvointivalmentaja pistää liikettä kumpaankin. Ammattitaitoisella hyvinvointivalmentajalla onkin tietoa ja taitoa laajalla skaalalla aina kestävyyskunnon kehittämisestä henkisen hyvinvoinnin kasvattamiseen, ja kaikkea siltä väliltä.

Hyvinvointivalmentajan tärkein työkalu on keskustelu, kuten life coachillakin. Syvällistenkin keskustelujen lisäksi on monesti tarvetta myös ohjeille ja opastuksille, joita hyvinvointivalmentaja laatii asiakastuntemuksen pohjalta ja tutkittua tietoa yksilöllisesti asiakkaalle soveltaen. Näihin ohjeisiin voivat lukeutua niin ravitsemus-, uni- kuin liikuntaohjeet.

Hyvinvointivalmentaja ei siis pelkästään oivalluta ja saa ajattelemaan itse, vaan antaa myös konkreettisia ohjeita arjen toimintoihin sekä seuraa edistymistä.

Koen työn hyvinvointivalmentajana erittäin monipuoliseksi, ja saatan saman päivän aikana olla sekä ohjaamassa ulkoliikuntaa että kuntosalitreeniä, istua asiakkaan luona keittiönpöydän ääressä valmennustapaamisessa ja pitää vielä ryhmävalmennuksessa oleville livetapaamista Teamsissa. Saan olla tsemppaamassa, ymmärtämässä, oivalluttamassa, opettamassa, tukemassa, ohjaamassa… Siis kaikenkattavasti auttamassa toista kasvamaan kohti omaa paremminvointiaan.

Laadin asiakkailleni myös ruokavalio-ohjeistuksia sekä harjoitusohjelmia sekä seuraan edistymistä. Google Drivessa oleva viikkopäiväkirja toimii suurimman osan kanssa seurannan ja itserefletoinnin välineenä, johon peilataan aina myös valmennustapaamisissa. Lisäksi olen jatkuvasti (yöllä toki nukun) saatavilla kuukausivalmennettavilleni, jos mitä tahansa avuntarvetta tapaamisten välillä ilmenee.

Hyvinvointivalmentajakin on yksilö

Johtuen jo ihan pelkästään tämän ammattiroolin moninaisista määritelmistä, hyvinvointivalmentajia löytyy monenlaisia. Toinen keskittyy pääasiassa henkiseen hyvinvointiin, kun taas toisen huippuasiantuntijuutta on liikunta. Jotkut, kuten minä, fokusoivat kaikki hyvinvoinnin osat toisiinsa ja asiakaslähtöisesti valitaan mahdolliset enemmän keskittymistä vaativat kohteet.

Hyvinvointivalmentajakin on vain ihminen ja hyvä niin, koska kukapa ymmärtäisi ihmistä paremmin kuin toinen ihminen. Jokainen valmentaja toimii oman persoonansa raameissa ja siksi on tärkeää, että itselle valitun valmentaja kanssa henkilökemiat sopivat yhteen. Valmentajan ammattitaito toki on osata sopeuttaa omaa olemustaan asiakkaan kanssa yksiin, mutta liiaksi valmentajakaan ei saa itseään muuttaa vain asiakkaan vuoksi. Oma persoona on aina se aidoin olemus.

Personal Trainer

Ei ole yhtä tapaa tulla hyvinvointivalmentajaksi, mistä kertoo jo tarjolla oleva koulutuskenttäkin. Valmentajan tausta vaikuttaa paljon hänen tapaansa valmentaa. Oma taustani sisältää sekä opetus- ja kasvatustyötä (jolla on älyttömän suuri vaikutus työhöni) että ryhmäliikunnanohjausta, PT:n, fitnessvalmentajan että ratkaisukeskeisen valmentajan koulutukset, lukuisia liikunnan täsmäkoulutuksia sekä ravitsemustieteen perusopinnot. Ja näiden päälle kokemuksen tuomaa ammattiosaamista ja elämäntaitoa. Pisteenä I:n päälle elämänmittainen työ, jota olen tehnyt oman hyvinvointini eteen.

Jokainen hyvinvointivalmentaja ei siis ole samanlainen tai edes saman koulukunnan mukainen. Ja hyvä niin. Tärkeintä on kuitenkin aina se, että keskiössä on valmennettava ja hänen hyvinvointinsa, mieluiten kokonaisvaltaisesti.