Hyvinvointivalmennus tulevaisuuden suunnannäyttäjänä

Hyvinvointivalmennus tulevaisuuden suunnannäyttäjänä

Hyvinvointivalmennus auttaa tekemään tässä hetkessä sellaisia valintoja ja oppimaan sellaisia taitoja, joiden avulla rakennat itsellesi paremminvointia tulevaisuuteen.

Hyvinvointi on se, mitä sinulla on juuri nyt – eikä se aina välttämättä ole hyvä vointi.

Paremminvointi on se, mitä voit saavuttaa tulevaisuudessa, jos et anna tässä artikkelissa kuvailemieni voimien ja harhojen estää sinua tekemästä asioita oman hyvinvointisi eteen.

Et siis voi tietää, miten voit tulevaisuudessa, mutta tässä hetkessä sinulla on ainakin mahdollisuus vaikuttaa siihen ja siten tehdä siitä ennustettavampaa.

Hyvinvointivalmennus auttaa hahmottamaan elämänpolkua

Sitran 2023 megatrendien julkistuksessa esiteltiin tulevaisuuskolmio, joka sopii hyvin mihin tahansa muutosprosessiin, oli kyse sitten maailmantaloudesta, ympäristön tilasta tai ihmisen henkilökohtaisesta elämäntapamuutoksesta.

Alla oleva kuvio havainnollistaa sitä, että olemme jatkuvasti sidoksissa sekä menneeseen, nykyiseen että tulevaan. Tarkastellaan hieman lähemmin, mitä nämä kolmion eri kulmat tarkoittavat hyvinvoinnin näkökulmasta.

Hyvinvointivalmennus tulevaisuuden suunnannäyttäjänä

Tulevaisuuskolmio (Sitra, mukaillen Inayatullah 2008)

Tulevaisuuden imu

Tulevaisuus ikään kuin imee sinua puoleensa. Visiot tulevaisuudesta, unelmat ja toiveet sekä tavoitteet ja suunnitelmat ovat suuntaviivoja, joita asetat elämällesi. Mikään näistä ei ole vielä olemassa, mutta silti niillä on vahva vaikutus siihen, mitä valitset tässä hetkessä. Tai oikeammin ilmaistuna, niillä voi olla vaikutusta, jos annat niiden vaikuttaa eli otat omista unelmistasi ja tavoitteistasi kiinni.

Toisaalta, tulevaisuudella voisi ajatella olevan myös negatiivinen imu, jos tulevaisuuskuvat ovat hyvin synkkiä, tai ei imua lainkaan, jos näköpiirissä ei ole minkäänlaisia päämääriä. Epärealistiset odotukset puolestaan imevät väärään suuntaan.

Jotta tulevaisuutta voisi käyttää voimavarana, tulisi osata unelmoida ja asettaa realistisia tavoitteita sekä tehdä niiden eteen töitä tässä hetkessä, menneisyyttänsä ymmärtäen. Parhaimmillaan tulevaisuus on houkutteleva ja innostava.

Menneisyyden paino

Menneisyys voi olla joko haitallinen painolasti tai reppu täynnä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Paino, joka estää tai hidastaa sinua tekemästä muutosta on rakentunut rajoittavista uskomuksista, haastavista ja vääristyneistä ajatusmalleista, elämän varrella kasaantuneista muutoksen esteistä, aiemmista huonoista kokemuksista, vääristyneestä minä- ja maailmankuvasta sekä siitä, että ajattelee elämän olevan vain kohtalon sanelemaa jatkuvuutta, johon ei itsellä ole vaikutusvaltaa.

Eteenpäin vievä paino sen sijaan rakentuu muun muassa oppimistasi asioista, haasteiden voittamisesta, myönteisistä kohtaamisista sekä ylipäänsä positiivisista elämänkokemuksista.

Menneisyyttään ei voi paeta, mutta siitä voi aina oppia. Vaikka sinusta tuntuisi, että menneisyyden painolasti on aivan liian suuri päästäksesi eteenpäin, voit koska tahansa purkaa tuota painolastia ja siten vähentää sen vaikutusvaltaa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.

Nykyhetken työntö

Nykyhetki on kaikista ratkaisevin aika, sillä valinnat tehdään tässä ja nyt. Meneillään olevat muutosprosessit ovat omiaan työntämään sinua eteenpäin. Huomaamalla, mitä tapahtuu juuri nyt ja miten haluaisit asioiden olevan, työnnät itseäsi kohti sinulle tärkeitä asioita.

Jos sen sijaan vain ajelehdit virran mukana, etkä itse tartu aktiivisesti nykyhetken valinnanmahdollisuuksiin, tai aloitat projekteja, joiden suunta on hukassa, nykyhetki saattaa riepotella sinua minne tahansa.

”Tulevaisuusajattelussa on nyrkkisääntö, että jos haluaa katsoa kymmenen vuotta tulevaisuuteen, on katsottava vähintään kaksikymmentä vuotta menneeseen. Historian tuntemus auttaa tunnistamaan polkuriippuvuuksia ja menneiden päätösten vaikutuksia. Nämä osaltaan rajoittavat sitä, minkä koetaan tällä hetkellä olevan mahdollista, mutta tarjoavat myös pohjan, jonka päälle rakentaa toivottua tulevaisuutta.” (Sitra 2023)

Hyvinvointivalmennuksessa tarkastellaan kaikkia näitä aikaikkunoita. On tärkeää osata tutkia omaa elämänpolkuaan ja löytää mahdollisia syy-seuraussuhteita sekä oppia irrottamaan menneisyyden painolasteista. Yhtä tärkeää on osata nähdä, missä on nyt ja mitä kohti haluaa edetä sekä erityisesti, miten aikoo kulkea eteenpäin. Hyvinvointivalmennuksessa ulkopuolinen, objektiivinen osapuoli eli valmentaja auttaa hahmottamaan tätä elämänjanan kokonaisuutta, mikä yksin voi joskus tuntua hankalalta, kun omaa elämäänsä tarkastelee aina subjektiivisesti oman elämänkuplansa sisäpuolelta.

Hyvinvointivalmennuksissani lähdetään aina liikkeelle siitä, missä olet nyt ja mistä olet siihen tullut. Alkuun pintapuolinen elämäntilanteen kartoitus muuttuu keskustelujen myötä syvemmäksi pohdinnaksi. Valmentajana olen jatkuvasti kuin palapelin kasaaja, joka kuulemansa perusteella kokoaa kokonaiskuvaa valmennettavan kertomasta. Kokonaiskuvan hahmottaminen auttaa valmennettavaa huomaamaan itse monia tärkeitä asioita omasta elämästään ja sen eri vaiheista. Tässä kohtaa lausahdus, ”Enpä ollut tuota koskaan ennen miettinytkään”, on hyvin tyypillinen valmennettavan suusta ja siinä hetkessä esiin nousee tärkeitä oivalluksia.

Hyvinvointivalmennus auttaa välttämään mielen ansoja

On olemassa kahdenlaisia ansoja, joita ihan itse itsellemme viritämme pitkin matkaamme ja jotka haittaavat eteenpäin menemistä. Erityisesti silloin, kun pitäisi muuttaa elämäntapojaan, kaksi ansaa on vaarana virittyä: epäonnistumisansa ja mukavuusansa.

Epäonnistumisansa

”En minä kuitenkaan onnistu, kun en ole ennenkään onnistunut.”

Epävarmuus omista kyvyistä selviytyä ja onnistua muutoksessa sekä epäonnistumisen pelko ovat täysin inhimillisiä tunnetiloja ja ajatuksia, mutta jos niille antaa liikaa valtaa muutosprosessissa, ne alkavat toimia itsensä ennusteina.

Mitä enemmän pelkäät epäonnistuvasi, sitä vähemmän teet niitä asioita, joiden mukaan onnistuisit. Näin ollen kaivat jatkuvasti itsellesi epäonnistumisansaa, johon voit milloin tahansa kaatua ja sitten voit todeta pelkosi olleen ihan aiheellinen ja oletustesi käyneen jälleen toteen.

Ja joka kerta, kun putoat omaan epäonnistumisansaasi, vahvistat aiempaa pelkoasi ja uskomuksiasi siitä, että sinä ihan varmasti epäonnistut, aina.

Hyvinvointivalmennuksessa yksi hyvin merkittävä teema on itseluottamuksen, minäpystyvyyden ja kasvun asenteen vahvistaminen. Epäonnistumisista pitäisi oppia, ei alkaa pelkäämään niitä. Valmentajan tuella uskallus yrittää pelosta huolimatta lisääntyy ja pienet onnistumiset alkavat täyttää näitä aiemmin viriteltyjä ansoja. Valmentaja on ikään kuin ulkopuolinen ääni, joka rohkaisee ja kannustaa tekemään sellaisiakin asioita, joihin oma usko ei riitä laisinkaan.

Mukavuusansa

”Mutta kun se ei tunnu yhtään näin mukavalta.”

Oletko sinä koskaan kaatunut tähän ansaan? Mukavuusansassa haluaisit toimia toisin kasvattaaksesi omaa hyvinvointiasi, mutta jokin nykyisissä tavoissasi vetää enemmän puoleensa. Kyseessä voi olla mukavuudenhalu, joka estää sinua tekemästä uudella tavalla, joka ei vielä välttämättä tunnu ihan niin mukavalta kuin aiempi tottumus.

Mukavuusansa voi olla hyvin näkymätön voima, sillä sitä on helppo perustella monin eri tavoin. ”Olen ansainut tämän” on yksi ajatus, joka johtaa mukavuusansan laukeamiseen. Ihminen haluaa lähtökohtaisesti mukavuutta ja helppoutta, mutta muutostyössä tulisi ymmärtää, ettei kaikki ole aina ja joka hetki ihan niin mukavaa. Pitäisi jaksaa ponnistella haluamiensa asioiden eteen, koska itsekseen ne eivät tule. Mukavuusansaan jämähtäminen uhkaa jokaista, mutta siihen ei tarvitse kaatua.

Liian usein muutoksessa aletaan tehdä asioita, jotka ovat liian kaukana omasta todellisuudesta ja omista mieltymyksistä. Miksei elämäntapamuutos ja hyvinvointityökin voisi olla mukavaa? Hyvinvointivalmennuksessa pyritään nimenomaan löytämään itselle sopivat, mukavat, tavat toimia siten, että paremminvointi voi samalla kasvaa. Parhaimmassa tapauksessa uudet tavat ovat jopa mukavampia kuin vanhat ja niitä toteuttaa ilomielin huomatessaan, miten hyvää ne tekevätkään.

Hyvinvointivalmennus tulevaisuuden suunnannäyttäjänä

Eroon haitallisista harhoista

Nostan tässä esiin kaksi muutokseen liittyvää harhaa. Näistä harhoista puhutaan jopa eduskunnassakin, kun käsitellään vähän yksilöä suurempia muutosprosesseja, kuten kestävää kehitystä.

Hankaluusharha

”Ihan liian hankalaa.”

Kun jokin asia tuntuu jo etukäteen todella hankalalta ja haastavalta, siihen ei mielellään tartu. Mitä suuremmasta haasteiden kimpusta on kyse, sen vaikeampaa aloittaminen on.

Monesti elämäntapamuutoksessa huomaa, että haasteita onkin enemmän kuin mitä oli ajatellut olevan. Pitäisi muuttaa sitä ja tuota. Kun oman elämän haasteita miettii omassa mielessään kyllin kauan, haasteet alkavat kietoutua toisiinsa kuin umpisolmuun menneeksi lankakeräksi, jossa ei ole päätä eikä häntää. Mistä silloin aloittaisi, kun koko homma tuntuu jo lähtökohtaisesti liian hankalalta.

Toisaalta hankaluusharha voi olla myös ajatus siitä, että itse muutostyö on hankalaa tai että se hankaloittaa nykyistä elämää entisestään. Tässä kohtaa tulisi vahvistaa uskoa siihen, että muutos on tarpeellinen ja sen avulla elämä pikemminkin helpottuu ja olo paranee.

Hankaluusharha ja epäonnistumisansa kulkevat usein käsi kädessä. Niinpä valmentajalla on merkittävä rooli toimia ikään kuin lankakerän purkajana auttaen valmennettavaa pilkkomaan haastemöykkyä pienempiin osiin. Omista hankaluusajatuksista puhuminen tekee monesti hyvinkin nopeasti näkyväksi sen, ettei asia, joka omassa mielessä oli jättimäisen suuri hankaluusharha, olekaan oikeasti niin vaikea asia.

Jatkuvuusharha

Kuten aiemmin kerroin, elämme menneisyys-nykyisyys-tulevaisuus -jatkumossa, jossa jokainen aikaikkuna vaikuttaa toisiinsa. Samanaikaisesti kuitenkin pitäisi muistaa, ettei tulevaisuutta vielä ole, vaan sitä rakennetaan parhaillaan tässä hetkessä.

Jatkuvuusharha tarkoittaa sitä, että pyrit rakentamaan itsellesi tulevaisuutta saumattomasti siitä, missä olet nyt ja mistä olet siihen tullut. Saatat ajatella, että voit jatkaa samalla tavalla ja silti saat muutosta aikaiseksi. Yleensä kovin suurille muutoksille ei olekaan tarvetta ja elämä jatkuu lähes samanlaisena kuin ennenkin, mutta mitä enemmän muutostarpeita on, sitä avoimemmin tulisi osata nähdä myös vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

Ei ole suinkaan tarkoitus kääntää koko elämäänsä päälaelleen, mutta välillä on hyvä ravistella omia pinttyneitä ajatusmalleja ja pohtia, miten muuten voisi elää ja olla, mitä muita toimintatapoja voisi käyttää. Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien piirtäminen ajatusleikkinä voi synnyttää ihan uudenlaisia oivalluksia siitä, miten asiat voisivatkaan olla, jos ei jatkaisikaan ihan tällä samalla totutulla kaavalla.

Hyvinvointivalmennus tähtää aina tulevaisuuteen, joten vaihtoehtoisten tulevaisuuden elämäntilanteiden pohtiminen on välttämätön osa valmennusta. Vaihtoehdoissa lähdetään liikkeelle ihan pienen pienistä arkisista asioista, ja jos tarve vaatii, pohditaan myös suurempia muutossuuntia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työpaikan tai ammatin vaihto, asuinpaikan vaihto tai parisuhteen jatkuminen. Kaikissa näissä valmennettava itse on vaihtoehtojen ideoija, valmentajan ainoastaan auttaessa oikeilla kysymyksillä näkemään muitakin vaihtoehtoja kuin mitä jatkuvuusharha antaa.

”Uskalla unelmoida” on lausahdus, jota tarvitaan päästäkseen irti jatkuvuusharhasta. Unelmoimalla isosti ja jopa hieman epärealistisestikin tulevaisuuteen piirtyy sellaisia mahdollisia polkuja, joita ei ilman unelmointia olisi tullut edes ajatelleeksi. Ja jos ei ole muita suuntia tulevaisuudesta kuin se, mihin juuri nyt on tallustelemassa, menee juuri siihen yhteen ja samaan suuntaan, eikä huomaakaan, että vieressä saattaisi kulkea itselleen paljon parempi polku.

Yhteenveto

Ihminen on aina sidoksissa menneisyyteensä, elää nykyhetkessä, eikä tiedä vielä tulevaisuuttaan.

Joka hetki on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa nykyhetken valinnoilla ja sitä kautta rakentaa ennakoiden haluttua tulevaisuutta.

Nykyhetken valinnat riippuvat siitä, miten tulevaisuus imee puoleensa ja miten menneisyyden paino haastaa. Tuntemalla oman menneisyytensä ja piirtämällä suuntaviivoja tulevaisuuteen on mahdollista päästä irti menneen taakasta ja suunnata itselle mieluisaan tulevaan.

Ihminen voi omalla ajattelullaan luoda itselleen erilaisia ansoja ja harhoja, jotka haittaavat tai jopa estävät muutostyön tekemistä. Vahvistamalla mielentaitojaan nämä ansat ja harhat on mahdollista välttää.

Hyvinvointivalmennus suuntaa aina tulevaisuuteen, toimii tässä hetkessä ja huomioi menneisyyden. Hyvinvointivalmentaja auttaa hahmottamaan elämän kokonaiskuvaa ja etenemään haasteista huolimatta kohti haluttua tulevaisuutta.

Pohdittavaksi

  • Mitä kohti haluat mennä? Mitä kohti olet oikeasti menossa?
  • Mitä uhkakuvia tulevaisuuteesi liittyy? Miten realistisia ne ovat? Miten voit välttää niiden toteutumisen?
  • Millaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia sinulla on?
  • Mistä olet tullut tähän hetkeen? Millaisen elämänpolun olet kulkenut? Millaista painoa kannat mukanasi? Mistä voisit päästää irti?
  • Mikä muuttuu ja on muuttunut jo?
  • Mikä estää muutosta?